موی چتری به کدام فرم صورت می آید؟ آیا چتری بزنیم؟

مدل موی چتری، حسی از دگرگونی و جسارت را به چهره می‌بخشد، اما این دگرگونی، ‌همیشه خوشایند نیست. برای انتخاب بهترین مدل باید به فرم صورت مناسب برای موی چتری و سلیقه خودتان توجه کنید. در این مقاله، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که موی چتری به کدام فرم صورت می‌آید و آیا چتری زدن مو، ‌تصمیمی […]