اکستنشن مو چیست و چگونه نصب می‌شود؟

اکستنشن مو، یک مفهوم مهم در زیبایی است که با استفاده از موهای طبیعی یا مصنوعی به موهای بلندتر و با حجم بیشتر می‌رساند. این روش‌ها به‌دلخواه فرد می‌توانند موهایی با حجم و طول دلخواه ایجاد کنند. تمرکز بر این فرایندها و تکنیک‌های مختلف، به ما اجازه می‌دهد تا با استفاده از این روش زیبایی، […]