چال گونه چیست؟ روش های ایجاد چال لپ طبیعی

لبخند کامل، شکل صورت و خط چانه چند ویژگی متداول هستند که بر زیبایی چهره تأثیر زیادی می‌گذارند. داشتن چال به‌خصوص چال گونه نیز یکی از این موارد است. معمولاً اعتقاد بر این است که فرورفتگی روی گونه‌ها نشان‌دهنده زیبایی است؛ بسیاری از مردم معتقد هستند لبخند فردی که گودی یا چال روی گونه دارد، زیباتر و […]