هر چیزی که در مورد قارچ سر باید بدانید

قارچ سر چیست

در حالت طبیعی، همیشه مقداری قارچ روی پوست سر وجود دارد که هیچ‌گونه بیماری یا مشکلی را به وجود نمی‌آورد؛ اما در صورتی که این قارچ‌ها رشد کنند و تعدادشان زیاد شوند، عفونت‌های قارچی را ایجاد می‌کنند. عفونت قارچ سر همه گروه‌های سنی را درگیر می‌کند، اما بیشتر، کودکان به آن مبتلا می‌شوند. در این عفونت که […]