دلیل رشد موهای زائد بیش از حد چیست؟

رشد موی زائد مشکل بی‌پایانی است؛ حتی برای اینکه عمق این موضوع به شوخی می‌گویند که کسی جلسه آخر لیزر ندیده است. موهای زائد در حالت عادی هم دردسرساز هستند و همه افراد در پی از بین بردن آن هستند، حالا تصور کنید که رشد این موها بیش از حد طبیعی باشد! رشد موهای زائد […]