رنگ مو ترند 2023

در سال ۲۰۲۳، به دنبال پاندمی کرونا که باعث شد بهداشت عمومی مورد توجه قرار گیرد، مدل‌های جدید رنگ مو در بین بسیاری از مشتریان، طرف‌داران جدیدی پیدا کرد. روندی که برای سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود، دنباله ادامه روندی است که در ۲۰۲۲ رواج داشت و در آن رنگ‌های طبیعی مانند بلوند و قهوه‌ای با […]