از بین بردن انواع خال

معمولا روی پوست همه افراد، خال وجود دارد. آنها می‌توانند غیرسرطانی، سرطانی و مرزی باشند. خال‌های غیرسرطانی همیشه نباید برداشته شوند، اما برخی افراد ترجیح می‌دهند خال‌های خود را بدون توجه به سرطانی‌بودن یا تبدیل‌شدن به خال سرطانی بردارند. برداشتن خال‌های غیرسرطانی باید توسط پزشک انجام شود. هنگامی که خال خوش‌خیم (غیرسرطانی) است، برداشتن آن […]