پرایمر چیست و چگونه از آن باید استفاده کرد؟

احتمالا اسم پرایمرها را شنیده‌اید. محصولات زیبایی و بسیار کاربردی که استفاده از آن‌ها نوید آرایش و پوستی بی‌نقص را می‌دهند؛ به طوری که گویا یکی از فیلترهای اینستاگرام روی صورت فرد اعمال شده است؛ اما پرایمر چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟ این محصول آرایشی از وقتی وارد دنیای زیبایی شد، سردرگمی‌های زیادی را […]