چرا از شامپو بدون سولفات استفاده کنیم ؟ 

شوره سر و چربی بین موها و روی پوست سر، بسیار آزاردهنده است و هیچ فردی دوست ندارد با چنین مشکلی مواجه شود. از این رو به دنبال استفاده از شامپوهایی هستند که مانع از ایجاد شوره و چرب‌شدن پوست سرشان شوند. حال اینکه این افراد استفاده از شامپوهای حاوی سولفات را یکی از گزینه‌های […]