کدام مدل ناخن به دستتان می آید؟

 فرم ناخن ها در زیبایی دست بسیار موثر است. از این رو انتخاب مدل ناخن اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله صندلی می توانید بهترین مدل ناخن را بر اساس فرم دست خود انتخاب کنید. شاید برایتان عجیب باشد؛ اما برخی افراد ادعا می‌کنند که شکل ناخن انسان‌ها نشان‌دهنده مدل شخصیتی و ویژگی‌های فردی […]