انواع بافت با موی اضافه

 مدل‌های جدید و جذاب بافت مو خصوصا در این روزها، طرف‌داران زیادی دارند. بافت مو، یکی از روش‌های سنتی برای آرایش موها بوده و از گذشته تا به امروز در انواع فرهنگ‌ها و جوامع جهان وجود داشته است و در فرهنگ‌ آفریقایی از قدیمی‌ترین روش‌های آرایش مو بوده است. مردان و زنان آفریقایی به علت […]