خط چشم دائم و نکات مهم کشیدن آن 

خط چشم، تکنیک آرایشی است که چشمان شما چندین برابر زیبا و جذاب‌تر می‌کند؛ ولی در هر شرایطی نمی‌توان خطوط صاف، یکدست و قرینه ترسیم کرد. در این شرایط، ممکن است وقت زیادی از دست بدهید یا بیخیال خط چشم شوید. راه‌حل پیشنهادی برای رفع این مشکل، خط چشم دائمی است که شما را از سر و […]