بیماری پوست مرغی چیست؟

پوست مرغی که نوعی عارضه پوستی است و شاید تاکنون نام آن را زیاده شنیده‌اید، در علم پزشکی به کراتوز پیلاریس معروف است. این عارضه ظاهر پوست را بد کرده و ازآنجایی‌که شبیه به پوست مرغ پرکنده است، به این نام نامیده می‌شود. در این عارضه قسمت‌های از بدن که مو دارند، دچار برجستگی‌هایی ریزی […]