روتین مراقبت از پوست خشک دهیدارته، لکه دار، جوش دار و … برای روز و شب

روتین مراقبت از پوست خشک کمی از روتین مراقبت از سایر انواع پوست چرب و مختلط دشوارتر است. شما ممکن است یک پوست خشک داشته باشید که جوش هم بزند یا یک پوست خشک و حساس و یا یک پوست خشک و لکه‌دار داشته باشید؛ در این صورت روتین روز و شب مراقبت از پوست […]