ترفندهای کشیدن خط چشم

خوشبختانه امروزه روش‌های مناسبی برای کشیدن خط چشم وجود دارد. به‌گونه‌ای که دیگر برای کشیدن آن نیاز به تبحر چندانی نیست. در واقع ایده و ترفندهای خلاقانه خط چشم کشیدن را آسان‌تر کرده است. استفاده از قاشق و چنگال، تکنیک نقطه‌گذاری، خط چین، کارت ویزیت و استفاده از چسب پانسمان ترفندهای بسیار ساده‌ای هستند که می‌توان به […]