بیماری سفلیس چیست و چگونه منتقل میشود؟

سیفلیس (Syphilis) یک بیماری عفونی مزمن است که توسط باکتری ترپونما پالیدوم ایجاد می‌شود. این بیماری از طریق تماس جنسی با فرد آلوده، از مادر به جنین در دوران بارداری یا زایمان، یا از طریق تماس با زخم‌های باز فرد آلوده منتقل می‌شود. این یک بیماری جدی است که می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری ایجاد کند. بنابراین، مهم […]