شیوه صحیح پاک کردن آرایش صورت

اگر یک روز سخت و طولانی را در محل کار سپری کرده‌اید و شب را هم درگیر مراقبت از همسر و بچه‌ها یا حیوان خانگی‌تان بوده‌اید، طبیعی است که نخواهید زمانی را صرف پاک کردن آرایش کنید و ترجیح بدهید فقط در رختخواب بخوابید؛ اما خیلی مهم است که پوستتان را برای خواب آماده کنید. اینکه چطور […]