الکترولیز چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

الکترولیز یکی از روش‌های پیشرفته و مؤثر برای ازبین‌بردن موهای سفید و موهای زائد است. در این روش، از جریان الکتریکی برای تخریب ریشه مو استفاده می‌شود. ابتدا، یک سوزن بسیار نازک به مجرای فولیکول مو وارد شده و این سوزن به‌دقت و با حساسیت به سمت ریشه مو حرکت می‌کند. پس از رسیدن به ریشه […]